Poser bredde 1

Vil du være med å spre glede til barnefamilier til jul? Vi trenger frivillige til å pakke Orklaposer

For å skape et lyspunkt i høytiden deler Sanitetskvinnene ut tøyposer med mat, snacks og hygieneartikler i samarbeid med Orkla.

Foto 1 Trygve Indrelid NTB

Mottakerne av Orklaposene er hovedsakelig barnefamilier. Samarbeidet mellom Orkla og N.K.S. ble etablert i 2020 for å bidra til å gjøre hverdagen bedre for sårbare grupper under koronapandemien. Vårt samarbeidet med Orkla er videreført ut 2023 med fokus på å nå barnefamilier i sårbare livssituasjoner.

Det å være tett på i lokalsamfunnet, er en av Sanitetskvinnenes største styrker. Gjennom frivillig engasjement løser vi oppgaven med å nå ut til de som trenger det mest.

Vi trenger frivillige til å være med å pakke Orklaposer. Pakkingen foregår 3. desember i Hasleveien 15.

Det er mulig å komme dit T-bane og buss og det finnes parkering for den som kjører.

Vi bruker lørdag til både åpne av esker med varer og tilrettelegger for pakking, organiserer pappen og pakke varer.

  • Kl. 11.00     Gruppe 1: Starter med å åpne esker og tilrettelegger for pakking
  • Kl. 12.00     Gruppe 2: Pakking av varer i poser settes på plass og merkes med antall

Opplegget blir som tidligere med et rundstykke og kaffe før oppstart.  Vi velger selv om vi bruker munnbind, vi har det med. Hansker har vi også.

 

Påmelding kan gå direkte til:  toril.gulbrandsen@live.no innen 1.12.

Håper mange vil bidra!