Arrangement: Beredskap for trygge hjem

Beredskap er et høyaktuelt tema i en spent tid. Møt opp til vårt arrangement som belyser og gir opplæring i det du kan bidra med selv. Jernbanetorget ved Tigeren lørdag 5. november kl 12.00 – 15.00. Screenshot 2022 10 27 at 09.08.33