Neutral Elegant Floral Giveaway Instagram Post 6

Workshop: Tryggere kvinner

Tryggere kvinner er et pågående prosjekt hvor vi skal utvikle et forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Sekretariatet trenger derfor innspill fra dere for å utforme tiltaket på best mulig måte. Rådgiver på voldsfeltet i N.K.S., Stine Torgersen, kommer på besøk i for å ha en workshop sammen med våre medlemmer.

Neutral Elegant Floral Giveaway Instagram Post 6 1

Når: Torsdag den 27. oktober, kl. 17.00-20.30.

Hvor: Solskinnsveien 12.

Påmelding: Epost til pamelding@osf.no innen 25 oktober. Antall plasser er begrenset, så påmeldingen er bindene.

Workshopen varer i 3 timer. Det er ikke behov for forkunnskap om vold i nære relasjoner for å delta, vi ønsker innspill fra alle og enhver og vi legger opp til en sosial sammenkomst hvor vi jobber sammen om tematikken.

17.00-17.30: Matservering

17.30- 20.30: Workshop, 3 deler med pauser og snacks innimellom

Del 1: Introduksjon til tematikk, NKS arbeid på voldsfeltet og informasjon om prosjektet «Tryggere kvinner»

Del 2: Utforske problemstilling: Hvordan kan frivilligheten jobbe for å forebygge vold i nære relasjoner?

Del 3: Gruppeprosess – utvikling av ideer til tiltak

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunns- og helseproblem som har alvorlige konsekvenser for utsatte. Man kan utsettes for vold uavhengig av kjønn, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Vold i nære relasjoner er derfor en av vår tids største likestillingsutfordringer og en viktig sak for sanitetskvinnene. Vi håper du vil bidra med å utforme tiltak for å forebygge at flere kvinner utsettes!