kvinnehelsekonferanse

Kvinnehelsekonferansen i Drammen: En plattform for å heve kvinnehelsens status

Kvinnehelsekonferansen 31. mai i Drammen var en betydningsfull begivenhet som samlet engasjerte deltakere fra ulike fagområder for å diskutere kvinners helse og utfordringene de står overfor. Konferansen fant også sted dagen før åpningen av Kvinnehelsehuset i regi av Drammen Sanitetsforening, og det ble satt fokus på viktige temaer som har vært oversett i lang tid.

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, og initiativtakeren til konferansen, delte sin visjon og engasjement for kvinnehelse. Og dette initiativet kom først på banen på selveste 8. mars – den internasjonale kvinnedagen! Berg påpekte viktigheten av å bryte ned eksisterende barrierer og sikre likeverdige helsetjenester for kvinner.

 

Engasjerte talere 

En av de sentrale diskusjonene handlet om den eksisterende ubalansen i medisinsk forskning og praksis. Basalforskning har tradisjonelt vært basert på mannen som universell standard for mennesket, noe som har ført til feildiagnosering og manglende forståelse av kvinners spesifikke helsebehov. En NOU-rapport fra 1999 avslørte denne mangelen på kjønnsperspektiv i medisinsk forskning og ble et viktig utgangspunkt for å endre kursen.

Under konferansen ble det også tatt opp viktige spørsmål om kvinners erfaringer med helsevesenet. Elisabeth Swärd, som er seniorrådgiver i kvinnehelse og forskning i Norske Sanitetskvinner diskuterte virkningene vaksinen har hatt på blant annet menstruasjon og understreket betydningen av å inkludere kvinners opplevelser i medisinsk forskning. Elisabeth delte om sin erfaring på Dagsnytt 18, hvor temaet var nettopp dette. Steinar Madsen som også var medvirkende, kunne fortelle at menstruasjonssyklus er »uforutsigbart».  Det var noe som understreket statusen kvinners helse har.

elisabeth

Elisabeth T. Swärd snakker om viktigheten av å heve statusen til kvinnehelse.

Hun pekte dermed på behovet for å forbedre kunnskapen om kvinners helse og gi mer presise og skreddersydde behandlinger.

En annen viktig stemme på konferansen var Hadia Tajik, som snakket om endometriose og adenomyose. Tajik påpekte at kvinnehelse ikke bare er en kvinnes sak, men en del av folkehelsen som påvirker oss alle. Hun viste til den lange veien mange kvinner må gå før de får en riktig diagnose og hvordan manglende kunnskap og forståelse i helsevesenet kan forsinke nødvendig hjelp. Tajik understreket behovet for å anerkjenne kvinners rett til god helse og ta deres erfaringer på alvor. Samtidig løftet hun også den lange tradisjonen kvinner selv har for å bagatellisere sin egen helse som følge av å ikke bli tatt på alvor.

 

Styrking av kvinnehelse: Behovet for kunnskap og ressurser

Konferansen satte også fokus på behovet for mer kunnskap og ressurser innen kvinnehelse. Fra opprettelsen av kvinnehelsealliansen til kravet om en kvinnehelseportal på nett, var det tydelig at det er et presserende behov for å styrke kvinners helsestøtte og -tjenester. Dette inkluderer opprettelsen av spesialiserte vulvaklinikker og flerkulturelle doulaer for å møte kvinnenes ulike behov.

 

Nettverksbygging og inspirerende samtaler: En unik opplevelse på konferansens stands

Dagen var ikke bare en arena for inspirerende foredrag og diskusjoner, men også en anledning til å knytte bånd med ulike organisasjoner og aktører som er dedikert til kvinners helse. Konferansen ga deltakerne flere pauser hvor det var stands fra forskjellige organisasjoner, og dette skapte en unik mulighet for å ha meningsfulle samtaler med disse aktørene og lære mer om deres arbeid.

mingling 1

Engasjerte deltakere diskuterer kvinnehelse under en pause.

 

Standområdene var livlige og fulle av engasjement. Representanter fra ulike organisasjoner innen kvinnehelse sto klare til å dele sin kunnskap, erfaring og ressurser. Deltakerne fikk muligheten til å engasjere seg i gode samtaler om kvinnehelseutfordringer og løsninger som kan gjennomføres. På stand var det samtaler om tema som reproduktiv helse, mental helse, vold og traumer, og ikke minst arbeidslivets betydning for kvinners helse.

uteomrade

Ute på standområdet.

Å sette kvinnehelse på dagsordenen: En kraftfull appell for likeverdighet og oppmerksomhet

Gjennom ulike perspektiver og erfaringer som ble delt på kvinnehelsekonferansen i Drammen, ble det tydelig at kvinners helse ikke lenger kan ignoreres eller bagatelliseres. Det er på tide å endre kursen og sikre at kvinner får den oppmerksomheten, kunnskapen og støtten de fortjener. Med et engasjert fellesskap og fokus på likeverdighet kan vi skape en fremtid der kvinnehelse er en prioritet for alle. Ordfører Monica Myrvold Berg kunne avslutningsvis oppfordre alle til å heve stemmen mer for kvinnehelse!