Internasjonal konferanse om vold mot gravide kvinner

IMG 4504Norske Kvinners Sanitetsforening var medarrangører av konferansen Vold mot gravide, som ble holdt 28. august. Generalsekretær Grete Herlofson innledet for de over 100 deltakerne.

1 av 10 jordmødre spør aldri den gravide om vold, til tross for at 4% av kvinner blir utsatt for fysisk eller seksuell partnervold. Svangerskapsforgiftning, ekstrem svangerskapskvalme og diabetes utgjør en lavere prosentandel hos gravide, men er likevel noe alle spørres om i løpet av svangerskapskontrollene.

Dilemmaene for jordmødrene er: -når og hvordan spørre og hva gjør vi videre med den informasjonen som gis. WHO har utarbeidet en håndbok som belyser disse spørsmålene. De mener dette tema må prioriteres langt høyere i forhold budsjettene, helsepolitikken generelt og innen opptrening av helse- og sosialarbeidere.

Kvinner utsatt for vold, trekker selv frem noen egenskaper de synes er viktige hos helseansatte; en ikke-dømmende holdning, spesiell ivaretakelse av taushetsplikten, at de unngår påtvungne løsninger og heller fokuserer på individuell tilpasning. De må ha en forståelse av kompleksiteten rundt partnervold. Det er en lang prosess, ingen «quick-fix». Sist men ikke minst, er det viktig at de helseansatte ikke sykeliggjør kvinnene.

WHO har tydeliggjort disse punktene gjennom forkortelsen LIVES:

Listen Lytt til kvinnen med empati og uten å dømme.
Inquire about needs and concerns Imøtekomme og respondere på hennes varierte behov og bekymringer.
Validate Vis henne at du forstår og tror på henne. Forsikre henne om at hun ikke selv er å skylde.
Enhance safety Engasjer henne i å legge en plan for å beskytte henne og hennes barn fra ytterligere skade.
Support Støtt henne i å finne informasjon, hjelpetiltak og sosial støtte.

 

Vi er takknemlige for en slik konferanse, som setter søkelyset på et så vanskelig og viktig tema.