Hva vil det si å være en sterk jente?

«Den store sommerfesten» som OSF arrangerer hvert år, nærmer seg med stormskritt, og planen er at jentene i Sisterhood skal ha en dans for alle gjestene.  Jentene har tatt utfordringen på strak arm, til tross for at det kan komme over 100 gjester. Temaet for sommerfesten er «Sterke jenter». Vi ville derfor spørre Sisterhood-jentene hva de tenker det vil si å være en «sterk jente»

Dagen er brennende varm da danseinstruktør Christine kommer for å lære de dansen. Jentene sitter å steker på terrassen  i solskinnsveien 12 og spiser is. Hun vinker oss inn i skyggen som også kan ha sine gode sider, og spør jentene i Sisterhood. «Hva vil det si å være en sterk jente, for deg?» Jentene blir tankefulle, før de svarer:

 «Hvis man ser hva man selv fortjener, så er man sterk.»

«Å tørre å stå opp for seg selv.»

«Når man tør å være seg selv og stå opp for det som er riktig og godt for en selv og andre.»

 «Hvis man setter seg mål og jobber mot det, uten å gi opp, er man sterk.»

«En som tør å velge annerledes enn andre.»

«Det å klare å stå i sitasjoner og møte motgang.»

«Når man tør å gjøre nye ting og kaste seg ut i utfordringer».

«Å være ærlig med seg selv og andre.»

«Ja, å tørre å kjenne etter inni seg, hva man vil, og hva man trenger, også følge det.»

Svarene Sisterhood-jentene kommer med viser at det finnes mange ulike sider ved det å være sterk. Å sette seg mål, kaste seg ut i utfordringer, stå i situasjoner, tåle motgang og ikke gi seg er en side ved styrke. Dette er kanskje lettere å få til når man kjenner etter inni seg hva man vil, er ærlig med seg selv og vet hva man selv fortjener.

Vi gleder oss til å vise frem mange eksempler «sterke jenter» gjennom tidene, på «Den store sommerfesten».