Vår nye kollega i Home-Start familiekontakt

Vi har gleden å presentere vår nye kollega, Ellen Margrethe!

Ellen Margrethe er ansatt som koordinator i Home-Start Familiekontakten i en 50% stilling i tre år, der fokuset er rettet mot familier med barn med spesielle behov.

Ellen Margrethe er utdannet lærer og har de siste 16 årene jobbet i barneskolen og de to siste årene i barnehage. Det siste 1,5 året har hun også jobbet som familiekontakt i Home-Start, noe hun har opplevd som utrolig givende og gledesfylt.

Å være koordinator i Home-Start familiekontakten blir spennende, og Ellen Margrethe gleder seg over at Oslo Sanitetsforening fikk prosjektmidler til familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. Hun er også glad for å skulle samarbeide med Silje Solberg Tveit, som hun selv gikk på et inspirerende Home-Start kurs hos. Som koordinator for Home-Start Familiekontakten ser hun frem til å bli kjent med familier som ønsker en hjelpende hånd og med de frivillige som stiller opp for dem når livet er ekstra tøft.

Samtidig gleder Ellen Margrethe seg til å bli bedre kjent med hele organisasjonen og dens mangfoldige arbeid med kvinner, helse og inkludering, og med alle de frivillige der ute som engasjerer seg og gir av sin fritid!