fredrikke marie qvam 1414 300

For ei dame!

Fredrikke Marie Qvam født i 1843 i Trondheim, var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. Takket være Fredrikke eksisterer Norske Kvinners Sanitetsforening. Sentralt i dette virket sto sykdomsbekjempelse, institusjonsbygging, medisinsk beredskap og skolering av kvinner. Hun var også svært delaktig i opprettelsen av flere andre organisasjoner, som Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Nasjonalråd.

Fredrikke giftet seg med Anton Qvam i 1865, Anton var en embetsmann og politiker. Han var statsminister ved den norske statsrådavdelingen i Stockholm et år. Fredrikke fant en som delte hennes politiske engasjement. Han tilhørte den radikale fløy i Venstre. Hun var levende opptatt av partiets skjebne og av kampen for nasjonal selvstendighet, men hadde som kvinne ingen direkte tilgang til vanlige politiske kanaler. Kvinneorganisasjonene ble hennes handlingsmulighet. I 1884 gikk hun med i den nystiftede Norsk Kvinnesaksforening, der hun også var formann en periode. Blant annet sørget hun for at foreningen i 1900 opprettet en Fagskole i huslig økonomi i Kristiania.

Hun sluttet seg til Kvinnestemmerettsforeningen allerede fra den ble stiftet i 1885, og var medstifter av Landskvinnestemmerettsforeningen i 1898, en organisasjon hun ledet frem til stemmerettsseieren i 1913. Hennes politiske talent kom ikke minst til uttrykk ved stiftelsen av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896. Også der ble hun formann, en posisjon hun hadde helt til 1933.

Hun har gjort mye godt for Sanitetskvinnene og Norge med blant annet revmatismesykehus og utdannet 7000 sykepleiere, startet de første helsestasjonene og ikke minst forskning på kvinners helse.

Fredrikkeprisen, som deles ut av Norske Kvinners Sanitetsforening, er oppkalt etter henne.

Hun har også fått en gate i Oslo oppkalt etter seg, Fredrikke Qvams gate ved Gamle Aker kirke.

Fredrikke var svært opptatt av Norges selvstendighet og kjempet for at kvinner skulle få delta i avstemningen om landets uavhengighet i 1905. Hun ble ikke hørt, men startet da en underskriftskampanje som samlet inn nesten 300.000 underskrifter fra kvinner som ønsket selvstendighet.

Tenk at hun klarte å samle inn nesten 300.000 stemmer på bare fem uker-kun utrustet med en sykkel!

I 2013 feiret vi at det var 100 år siden det ble vedtatt at kvinner over 25 år skulle ha alminnelig stemmerett, på lik linje med menn.

Heia Fredrikke!