inger 576x321 1

Krisemat

Siden 2016 har Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening hatt et tett samarbeid gjennom prosjektet  «Ressursvenn». Kvinner ved Oslo krisesenter knyttes sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet. 

Nå har brukerne av Oslo Krisesenter bidratt til med oppskrifter til en kokebok med oppskrifter fra en rekke land.

Daglig leder på Oslo krisesenter Inger -Lise W. Larsen har jobbet der siden mars 2007, og hun kan forteller at det årlig bor gjennomsnittlig 350 kvinner, 15 menn og 300 barn på OK. Huset er meget internasjonalt og årlig representerer brukerne mellom 60-65 landbakgrunner. Månedlig er det 200 nye voldsutsatte som tar kontakt for råd, hjelp og veiledning hvorav halvparten er norske.

Hvordan kom dere opp med ideen til boken?

Den ideen er det mange som har hatt gjennom årene. Til slutt var det en av våre dagbrukere som tok initiativet og gjennomførte ideen. Vi ser hvor mye god mat som blir laget på kjøkkenet hos oss og vi tenkte det hadde vært spennende å få samlet noen av rettene og gitt ut en gang. Også gjorde vi det!

Hva er tanken bak boken?

Det er flere tanker. Det å være voldsutsatt betyr at du er i en vanskelig situasjon, men det betyr ikke at du ikke har ressurser. Maten er et bindeledd, mellom kulturer, forskjellige mennesker, fra forskjellige steder og det binder oss også opp med vår barndom og oppvekst. Mange av oss husker kanskje mors kjøttkaker?

Det ligger veldig mye omsorg i det og lage mat til andre, dessuten er det også meget sosialt og både lage og å spise mat sammen.

Hovedsaken med tanken bak boken, var å vise fram ressurser og ha noe å være stolt av sammen, som andre kan få glede av!

Har det vært vanskelig å gjennomføre ideen?

Ikke vært vanskelig, med god planlegging og god dialog både med forlaget og kokken som kvalitetsikret alle oppskriftene har dette gått bra.

Hvor får man kjøpt boken?

Den finner du i enhver bokhandel, på nettet eller www.pregomobile.no.

Hva skal dere bruke et eventuelt overskudd av boken på?

Ikke bestemt, men mest naturlig vil jo være å bruke det på enten råvarer til god matlaging, noe kjøkkenutstyr eller kanskje lage en god fest til brukerne våre.

Ønsker du å vite mer om Oslo krisesenter kan du lese mer her; http://www.oslokrisesenter.no/

krisemat lowres 1