Et vellykket møte

Torsdag den 23. oktober holdt Fylkesstyret et informasjonsmøte på N.K.S. Grefsenlia AS. Hovedinnslaget denne kvelden ble holdt av Cecilia Skavlan, som gjorde en inspirerende presentasjon av prosjektet Min dag i dag – et prosjekt som har som mål å gi en «drømmedag» til barn som av ulike grunner har det vanskelig over tid. Denne dagen skal være helt og fullt barnets egen, hvor det skal få oppfylt en drøm om å få oppleve noe helt spesielt. Dette er et tilbud til de barn som har et behov for å bli sett. Det kan være et barn som er rammet av sykdom, som har en syk bror eller søster, syke foreldre eller at det befinner seg i en vanskelig familiesituasjon. Alt som skal til for at et barn skal få en slik spesiell dag er at en person som arbeider profesjonelt med barn tar kontakt med N.K.S/Min dag i dag og forteller om drømmen til dette barnet – enten dette dreier seg om å dra på skitur til Geilo, å få en dag på akvariet i Bergen, en privat kinovisning med sine nærmeste venner eller det er å lære seg å klatre. Når en kontaktperson vurdere det dit hen at et barn fortjener en «drømmedag», er dette alt det Min dag i dag trenger av informasjon. Fagansvarlig i sekretariatet og lokale sanitetsforeninger vil arrangere den store dagen. Dersom du jobber du med barn, og du ønsker å gjøre en forskjell – les mer om dette flotte prosjektet på www.sanitetskvinnene.no

bilde
Cecilia Skavlan presenterer Min dag i dag.

Etter Skavlans presentasjon ble det gjort en orientering fra fylkesstyret ved leder Toril N. Gulbrandsen. Videre ble det gjort et sammendrag fra Kvinnehelsedagen 2014 ved Reidun Hafting. Avdelingsleder ved N.K.S Grefsenlia, Gry Hall gjorde deretter en kort presentasjon av institusjonens tilbud og aktiviteter, før Susanne Nygård hadde et innlegg om vårt eget prosjekt Sisterhood i Solskinnsveien. Avslutningsvis ble det gjort en oppdatering fra de ulike foreningene. Dette var et innholdsrikt og vellykket møte!