pexels simon migaj 747964

Det siste halvåret oppsummert

Dette halvåret har vært en rar og uvant tid for oss alle. Vi i administrasjonen i Oslo Sanitetsforening har satt oss ned og reflektert litt over hvordan ting har vært de siste seks månedene.

For vår arbeidsdag har det, som for mange andre, skjedd noen endringer i løpet av denne tiden. Heldigvis har vi tilgang til gode digitale verktøy så vi har kunnet holde driften i gang når vi jobber hjemmefra, og samarbeidet i administrasjonen har fungert veldig bra i en ellers utfordrende tid. Vi er takknemlige for at vi ikke har måttet permittere, slik enkelte andre bransjer har vært nødt til. Hele veien har vi hatt tett kontakt med Sanitetskvinnene sentralt med tanke på kontordrift, og med vår bedriftshelsetjeneste for å lage gode retningslinjer for smittevern.

Driften av OSF har fungert nesten som normalt, med noen begrensninger grunnet smittevernstiltak. Alle hjemmebesøk og koblinger ble derfor stoppet i ett par måneder i vår. Det samme gjaldt kurs og arrangementer, som er viktige bidrag i å stryke felleskapet i OSF. Vi måtte blant annet avlyse årets Sommerfest, en arena som gir medlemmer og frivillige muligheten til å bli kjent med hverandre og med tilbudene våre. Samtidig har vi funnet nye løsninger underveis, og har for eksempel kunnet tilby digital språktrening gjennom hele våren og sommeren, både i grupper og individuelt.

 

«Frivillige og ansatte har gjort en imponerende innsats i en utfordrende tid» – May Holen, daglig leder

 

Etter at vi igjen kunne ta i bruk huset, og hjemmebesøk og koblinger er kommet i gang føles mye likt som før. Vi opplever at folk har vært forståelsesfulle og gode på å forholde seg til restriksjonene. De frivillige i OSF har gjort en utrolig innsats som har vært mye mer enn det vi hadde forventet. Vi er utrolige stolte over alle våre frivillige i denne situasjonen! Det samme gjelder koordinatorer, Sisterhood-lederne og renholder som har stått på, og funnet kreative i løsninger for å holde driften i gang og ivareta alle som er tilknyttet OSFs tiltak.

Selv om vi alle nå er godt vant med 1-meteren og håndsprit rundt hvert hjørne er det fremdeles noe rart i å ikke kunne håndhilse på nye bekjentskaper, eller gi en klem til dem en ikke har sett på lenge. Vi ser frem til dagen vi kan gjøre dette igjen, og er takknemlige for alle som har vært med på å holde hjulene til OSF i gang!