Vil DU hjelpe til i en barnefamilie?

Vil du gjøre noe for andre i 2023?

Home-Start Familiekontakten tilbyr barnefamilier i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker besøk, støtte, vennskap og avlastning i hverdagen. Vi har et sårt behov for flere frivillige familiekontakter. Har DU tid til å besøke en småbarnsfamilie en gang i uken 2-4 timer? Kurs for nye frivillige starter denne uken, og de er ikke for sent å melde seg på! For mer info, ta kontakt med Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen på: ellen.margrethe@osf.no.

Arjus Maria Malek håndleken 1030x687

Hvordan organiseres oppgavene?

 • Vi dekker bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.
 • Besøkene varer fra 2-4 timer en dag i uken.
 • Varighet på et oppdrag er ca. 6 måneder.
 • Du blir tildelt en familie med barn i den alderen du trives best med.

Som frivillig får du:

 • Et interessant og lærerikt kurs 6 kvelder.
 • En koordinator som følger deg opp, og som er tilgjengelig for deg.
 • Nye bekjentskap og tilhørighet i en raus og inkluderende organisasjon.
 • Gratis temakvelder og sosiale arrangementer.
 • Bonus på CV’en. Som familiekontakt blir du koblet til en familie som ønsker støtte, vennskap og avlastning i en sårbar og hektisk hverdag.

Oppgavene vil være varierte, men kan for eksempel være: hente i barnehagen, leke / lese for og med barna, være med på aktiviteter, trilleturer, leksehjelp, være en samtalepartner for familien eller gi foreldre råd og veiledning der det skulle være ønskelig.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har tid til overs og som har lyst til å gjøre frivillig arbeid i en barnefamilie. En familie som trenger litt oppmuntring, avlastning og støtte i hverdagen. Vi ønsker både damer og menn. Du har erfaring med egne barn eller har jobbet med barn/unge.

Eldre dame med barn 526x350 1

Home-Start Familiekontakten gir barnefamilier som sliter med å få hverdagen til å gå opp støtte og avlastning.

Krav

 • Må gjennom opplæring
 • Politiattest
 • Må ha signert taushetserklæring
 • Må ha foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten (HSF) er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle barnefamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstsvilkår.