Avslutning i Motherhood – mor i nytt land

I løpet av høsten har 10 kvinner og mødre fra Somalia, Kurdistan, Irak, Sudan, Tyrkia, Sri Lanka, Tunis og Pakistan har deltatt på vår andre Motherhoodgruppe på Urtehagen skole. «Motherhood – mor i nytt land» er vårt lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. 

thumbnail image0 1

Takket våre flinke og engasjerte frivillige Elin, Alma og Olga har kvinnene gått igjennom temaer som: foreldrerollen og barnet, barnets utvikling, kjærlighet og grensesetting, religion og oppdragelse, deltakelse på barnets arena. Mødrene var klare på at temaene er svært relevante og lærerike for deres situasjon. I rommet deler kvinnene på personlige erfaringer og høster med det også ny kunnskap.

Kvinnene og mødrene forstår viktigheten av å respektere hverandre, respektere alle trosretninger i et samfunn og være åpne for hverandre. Flere er aktive i nærområdene sine og er engasjerte i foreldregrupper, på sosiale medier, skole og barnehage.

En arena som dette er svært viktig, det å gi et tilbud der deltakerne kan være til stede uten å prestere. Kvinnene fortjener å bli møtt med respekt av storsamfunnet til å kunne møte de utfordringene det er å være mor i nytt land.

For de frivillige lederne har det vært en rik opplevelse sammen med mange kloke kvinner. De frivillige begynner med en ny kursrunde i slutten av mars på Urtehagen skole, og en annen gruppe frivillig starter en ny Motherhoodgruppe i samarbeid med Helsfyr voksenopplæring.

Vi ser frem til våren 2023!