Venner klemmer

Viktig å jobbe med voldsproblematikken

Oslo Sanitetsforening deltok forrige uke på konferansen «Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold.»

Hovedinnleder var Farwha Nielsen, som de siste 20 årene har arbeidet med familiekonflikter blant etniske minoriteter. Ensomhet og mangel på sosialt nettverk, ble trukket frem som en av de største utfordringene for voldsutsatte. Noe som igjen kan resultere i depresjon.

Den engasjerte samfunnsdebattanten Maria Kahn, berørte publikum med sitt sterke innlegg om hvordan sosial kontroll kan forekomme innad i en familie.

Støtter voldsutsatte kvinner

Vold mot kvinner har vært ett av sanitetskvinnenes viktigste satsningsområder siden 2011. Over hele landet setter sanitetskvinnene problematikken på dagsorden i sitt nærmiljø.

Oslo sanitetsforening har igangsatt pilotprosjektet «Ressursvenner» for voldsutsatte kvinner, som har hatt bo-opphold på krisesentre. Disse kvinnene kobles til en frivillig, som kjenner lokalsamfunnet den voldsutsatte skal reetablere seg i. Slik får utsatte kvinner en venn, veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. Les mer om prosjektet her.

Gjennom Rød Knapp-kampanjen, ønsker vi å bryte tausheten og snakke om vold mot kvinner. Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig.

Med kampanjen «Ja betyr ja», ønsker N.K.S å forebygge seksuelle overgrep og ubehagelige opplevelser i russetiden, og også senere i livet. Ved å ta samtalen om samtykke fra «nei er nei» til «ja betyr ja» kan vi skifte ansvarsforholdet i en voldtektssituasjon.

Vi vil fortsette å jobbe med voldsproblematikken, og håper du vil fortsette å støtte oss i dette arbeidet!

18193184 1331051743642367 5225741354584463522 o

Shabana Rehman, som har gitt ut bok om vold i nære relasjoner, var konferansier under Bufdirs konferanse.