nsker «Ressursvenner» flere steder i landet

Stor interesse for pilotprosjekt

Denne helgen deltok Oslo Sanitetsforening på temamøte i Hammerfest for å snakke om pilotprosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv». Prosjektet i Oslo  har så langt vært en stor suksess, og per i dag har 31 voldsutsatte kvinner blitt koblet sammen med en frivillig.

-En ressursvenn er en som er der for den voldsutsatte, og som bryr seg. De kan for ekempel bli med på visning, eller en tur på kino, forteller Tanja Omvik, prosjektleder for Ressursvenner i Oslo Sanitetsforening.

Frivillig for voldsutsatte kvinner

Hammerfest sanitetsforening arrangerte temamøte om vold i nære relasjoner. Ida Hansen fra fagavdelingen i N.K.S, og prosjektkoordinator Tanja Omvik, var der for å fortelle om «Ressursvenner». I prosjektet knyttes kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig ressursvenn, som veileder og støtter den voldsutsatte når hun skal reetablere seg i samfunnet.

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber nå med å søke midler for å kunne gjøre pilotprosjektet om til en nasjonal modell.

17991804 1297951240286401 4749669588542015555 n

Foto: Ida Hansen – Tusen takk til Hammerfest sanitetsforening for at vi fikk komme til dere å fortelle om prosjektet vårt.

Mentorordning utgjør stor forskjell

Daglig leder ved Krisesenteret i Hammerfest, Anneli, deltok også på temamøte. Hun fortalte om arbeidet de driver med. Deltagerne fikk i tillegg høre historien til Gunn Bente, som delte egne erfaringer om familievold.

Det å ha en støttespiller utenfra er helt unikt, tror Tanja.

– Å ha en ressursvenn kan være med på å gi kvinnene troen på seg selv, slik at de ikke velger å gå tilbake til voldsutøveren. Det er lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell, avslutter hun.

Kan du tenke deg å være en frivillig?

Vi starter nytt kurs høsten 2017!

Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

De frivillige får opplæring og forplikter seg for ca 1 år slik at de kan være en stabil venn for en voldsutsatt kvinne. Koordinator holder tett kontakt med den frivillige og deltakeren underveis.

Målet er at frivillige guider skal guide voldsutsatte kvinner til å få en ny hverdag, og hjelpe dem til å reetablere seg i samfunnet, uten å være i en relasjon med en voldsutøver.

Ta kontakt med prosjektkoordinator, Tanja Omvik, tlf. 23 22 21 18 eller e-post: tanja.omvik@osf.no

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinner Sanitetsforening, Oslo krisesenter og Oslo Sanitetsforening, og er støttet av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.

IMG 1955

Foto: Ida Hansen – OSF besøkte denne helgen nydelige Hammerfest.