SAM 3849

Velkommen til infomøte 11.mai

Styret i Oslo fylke ønsker velkommen til infomøte 11.mai i Solskinnsveien 12, kl. 19.00

Invitasjonen går også til seniorsentrene og Grefsenlia.

Agenda:

  • Innledning Strategisk Plan. Evaluering av gjeldende strategisk plan.
  • Innspill og gruppearbeidet. Dette er en sak som skal opp på alle fylkesårsmøter, og vi tar det på infomøte.
  • Informasjon fra fylkesstyret v/leder og nestleder. Evaluering av: Fastelavnsarrangement, Ladie’s Night, Verving i Oslo. m.m.
  • Informasjon fra lokalforeningene etter årsmøtet.
  • Enkel servering
  • Utlodning (husk gevinst, gjerne blomster eller vin)
  • Eventuelt.

 

Vi ønsker mange deltagere fra hver forening, ta med minimum 5 medlemmer.

For OSFs medlemmer er det påmelding til OSFs kontor innen 5. mai: oslo.sanitetsforening@osf.no eller 23 22 21 10. OSF betaler deltakeravgiften for våre medlemmer.

Velkommen!