photo of woman holding a green paper 736842

Vi starter opp igjen

Vi i Oslo Sanitetsforening er så glad for at vi nå får lov til å starte opp igjen noen av våre aktiviteter, innenfor dagens retningslinjer for smittevern!

  • Enkelte koblinger i Ressursvenn og Home-Start Familiekontakten har startet opp, og treffes nå ansikt-til-ansikt. Andre holder fremdeles kontakten på telefon og FaceTime.
  • OSF vil gjennomføre kurs både innen Home-Start Familiekontakten og Ressursvenn i løpet av mai, men da med begrenset antall deltagere jf. regelverk.
  • Strikk for premature starter opp igjen. Informasjon om dette vil sendes ut av leder for gruppen.
  • Språkvenn holder digitale treff på tirsdager, og fordi det har vært stor interesse for språkpraksis vil vi nå starte to digitale grupper til. Mer informasjon om disse legges ut på vår Facebook-side.
  • Sisterhood har startet med digitale treff. Vi vil dele opp gruppen, slik at jentene kan treffes fysisk i tiden fremover.
  • Ansatte har hatt jevnlige møter på Teams i ukene etter den 12. mars. Vi jobber stort sett fra hjemmene våre, men noen har også hatt arbeidsdager (etter fordeling) i Solskinnsveien 12.

Vi gleder oss enormt til å starte med alle våre aktiviteter igjen, samt å treffe dere alle sammen – forhåpentligvis i løpet av sensommer/høst!