IMG 9650

Vellykket møte med politikerne i dag

I dag har Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen & Goke Bressers vært på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen på Oslo Rådhus.

Det var 15 politikere tilstede og alle partier var representert.

Goke snakket om Ressursvenn og viktigheten av at dette tiltaket fortsetter. Nå har OSF fått midler for et år, men det vi ønsker er midler for tre år slik at tilbudet både er forutsigbart og stabilt.

Ressursvenn er er tilbud til tidligere voldsutsatte kvinner. Ler mer om tilbudet her

Ellen Margrethe snakket om Home-Start+, dette er et tilbud for barnefamilier med eldre barn i alderen 6-16 år. Home-Start+ finnes allerede i tre kommuner. Vi har meget god erfaring med Home-Start noe vi har drevet med siden 2004. Vi ser at behovet for avlastning og hjelp er vel så stort i familier med eldre barn og vi ønsker å kunne tilby dette til bydelene vi dekker som er Frogner, Vestre Aker og St. Hanshaugen.

Ler mer om Home-Start her.

Politikerne viste engasjement og vi håper de forstår viktigheten av disse tiltakene, og hvor godt det er å komme tidlig inn i en sårbar situasjon.

Midten av desember får vi svar – gjett om vi er spente!