SAM 4014

Velkommen til årets første Kvinneprat på Tvers!

Hver onsdag samles 15-20 engasjerte kvinner fra hele verden seg hos Oslo Sanitetsforening i Solskinnsveien 12 på Smestad. På Kvinneprat på Tvers snakker vi om aktuelle samfunnstemaer, kultur og tradisjoner i Norge og andre land. Alt foregår på norsk. Det er gratis å delta.

Kvinneprat på Tvers vil ha et nytt treff den 17. januar kl 17.00-19.30. Denne gangen vil det bli «Bli kjent-leker», og vi vil ha en liten kafe.

Hjertelig velkommen!

Har du noen spørsmål, ta kontakt med vår nye vikar Maria Visaggi på tlf. 23 22 21 15 / maria.visaggi@osf.no.