te 640x321 1

Språkpraksis på dagtid i Solskinnsveien

Er du kvinne og relativt ny i Norge? Ønsker du mer norsk språkpraksis?

Oslo Sanitetsforening ønsker å finne ut om det er interesse for språkpraksis på dagtid! Hvis mange nok er interesserte setter vi opp noen torsdager fra og med den 8. februar kl. 13.00 – 15.00, hvor de som ønsker det kan treffes i Solskinnsveien 12 for å praktisere det norske språk over en koppe té eller kaffe!

Språkpraktiseringen vil da være sammen med vår frivillige Maryam. Maryam vil ha et tema hver gang for norsksamtalene, også evt. basert på deres ønsker og behov.

Meld deg på til oslo.sanitetsforening@osf.no innen 5. februar om du vil være med på “Språkpraksis på dagtid».