DSC 0006

Vår nye kollega

Vi i Oslo Sanitetsforening ønsker vår nye kollega Goke Bressers velkommen til oss. Goke har tatt over som koordinator for Ressursvenner og er i full gang med å sette seg inn i alt. 

Goke kommer fra Nederland og er utdannet psykolog, hun har siden jobbet som koordinator i helsevesenet for barn og som koordinator i Fransiskushjelpen på prosjektet Familiehjelperen Akershus.

Goke har et stort ønske om å jobbe med mennesker som er i en vanskelig livssituasjon, og å jobbe for å bedre deres livsvilkår. I tillegg synes hun det er helt fantastisk å få jobbe med frivillige! Det gjør henne glad å se hvor mye medfølelse og villighet til å stille opp for andre det finnes i vårt samfunn. Det er betryggende å vite at det er så mange flotte mennesker som vil være til støtte for andre, helt uten forbehold.

Goke gleder seg til å bli kjent med alle som på en eller annet måte er knyttet til OSF, og spesielt til alle de frivillige i Ressursvenner og Lesevennprosjektet!

Vi ønsker Goke velkommen ombord og vi håper hun vil trives hos oss!