8 mars

Gå med oss 8. mars

For første gang har NKS Oslo Fylke sammen med lokallagene bestemt seg for å delta i 8. mars-toget som en selvstendig organisasjon. Det ser vi fram til, og håper på stor mobilisering for en stor deltakelse fra lokallagene. Ta gjerne med venner og bekjente. NKS skal være synlig!

Vi har sendt inn forslag til paroler, og på parolemøte 31. januar ble det bestemt hvilke paroler som blir hovedparoler i toget. Vi har fått med en av våre innsendte forslag som hovedparole:

  • FORSVARLIG FØDSEL- OG BARSELOMSORG I HELE LANDET!

Det er i tillegg vedtatt 28 andre paroler, hvor flere er innenfor de samme temaer som vi hadde sendt inn forslag på. Vi har i den interne 8. mars-komiteen i fylket bestemt at vi vil ha følgende paroler med i toget, som fint passer inn under noen av de andre hovedparolene. De blir laget på små plakater i A3 format, som hver og en kan bære enkelt selv.

Disse er følgende;

  • MER penger til forskning på kvinnehelse!
  • Ikke rør abortloven!
  • Ja betyr Ja!
  • Nei til Skjønnhetstyranniet!
  • Kjønnslemlestelse er overgrep!

Det blir felles oppmøte 8. mars utenfor Domkirken ved Kirkeristen mellom kl 17.0017.30 for utdeling av plakater med parolene. Felles avmarsj til YOUNGSTORGET kl. 17.30. På Youngstorget blir det appeller og diverse innslag før avmarsj. Toget går en runde før vi går tilbake til Youngstorget.

Alle som kommer vil få utdelt båndet: BLI MEDLEM til å ha på seg, for å reklamere for NKS.

Vi ber alle som kan om å ha på seg noe RØDT for å bli mest mulig synlig. Båndet som dere får utdelt er som kjent i hvitt med rød skrift.

Mer informasjon om arrangementet kan dere lese om på facebook siden ”8. Mars toget i Oslo”. Der kan dere også se alle de andre valgte hovedparolene.

VI HÅPER PÅ STOR DELTAKELSE OG STOR MOBILISERING TIL Å GÅ I TOGET!