UTLYSNING AV MIDLER – LOKALE FORMÅL

Den 8. november 2014 arrangerer  Oslo Sanitetsforening  julemarked i vår villa i Solskinnsveien 12 – og foreningen vil gi inntektene fra markedet til et godt formål i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Ullern eller Vestre Aker.

Det er aktive medlemmer som gjennom sin frivillige innsats lager julemarkedet, der de selger ulike produkter som de har laget det siste året – blant annet dukkeklær, sitteunderlag, tøfler – og mye annet som kan passe som gaver i ulike anledninger. I forbindelse med julemarkedet ønsker vi å komme i kontakt med lokale aktører som trenger midler.

Kjenner du til et formål/prosjekt som kan trenge økonomisk støtte, så send oss en kort søknad der du beskriver formålet/prosjektet, gjennomføringsplanen og tidslinjene. Søknaden kan sendes inn elektronisk (se nederst på siden), eller pr. post. Last ned vårt søknadsskjema HER.

Søknadsfrist 1. september 2014

Merk konvolutten: Julemarked 2014

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Oslo Sanitetsforening

Søknadsskjema