Temakveld med Cecilie Lynum 26. januar

Velkommen til temakveld om vold i nære relasjoner!

Det siste året har det vært stort fokus på dette viktige temaet på Stortinget, i media, i NKS og Oslo Sanitetsforening. Vi inviterer derfor til en kveld med Cecilie Lynum, kanskje best kjent som økonomisk rådgiver i Luksusfellen. Lynum er psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber som høgskolelektor og psykologspesialist ved Politihøgskolen og har bidratt til boka «Vold mot kvinner».

Lynum   tok initiativ til at politiet prøver ut SARA, et verktøy for å vurdere risiko   og ta beslutninger i forbindelse med vold i nære relasjoner. Dette er et arbeid som har stor   betydning for mange mennesker som lever under risiko for å bli utsatt for   vold fra sin partner.

Vi  gleder oss til en interessant kveld med ei engasjert og kunnskapsrik kvinne!  Vi håper å se deg også!

Sted: Solskinnsveien 12
Tid: torsdag 26. januar kl. 18-20

Påmelding senest 24. januar til
23 22 22 21 eller  på mail: oslo.sanitetsforening@osf.no