20D067FE ED48 4201 9DC9 55B75E82CE44

Strategisamling og besøk til Kvinnehelsehuset i Bergen

Dette helgen har administrasjonen og styret i Oslo Sanitetsforening hatt sin strategisamling.

3D53575C 042B 48AD BF3F E82610081DB7

Strategisamlingen ble avholdt til nydelige Bergen, og vi kunne ikke vært heldigere med været! Store deler av helgen ble brukt til en strategiworkshop, hvor vi jobbet med OSFs visjon som vil danne grunnlaget for foreningens strategi i årene fremover. Hva slags trender ser vi i Oslo og Norge som er relevante for vår virksomhet?  Hva er viktigste driverne som styrer trendene vi ser? Hvordan kan OSF best møte disse behovene?

OSF har siden starten fungert som et supplement – og en veiviser – for den offentlige velferdsstaten. Sanitetskvinnene var først ute med opprettelsen av helsestasjoner, og i takt med at våre virksomheter har blitt overtatt av det offentlige, har det kommet nye utfordringer som det frivillige må være med å løse. Hvordan kan vi – som en del av landes største og eldste kvinnehelseorganisasjon – være en del av løsningen på samtidens og fremtidens utfordringer.

A64CA952 3633 482A 8F54 F954F5DCBBC0Et annet mål med turen vår å besøke landets første lavterskel kvinnehelsehus i Bergen. Kvinnehelsehuset i Bergen startet opp sitt arbeid i 2021, og i Kristiansand vil Kvinnehelsehuset åpne sine dører i begynnelsen av 2023. I Oslo, Drammen, Trondheim og Lørenskog er prosessen nå i gang med å utarbeide behovsanalyser og er i dialog med kommunene og aktuelle samarbeidspartnere. 57A93924 FF7A 4AA5 AC1A 701583A0951AInnen 2030 har N.K.S som mål å ha etablert hele seks kvinnehelsehus rundt om i landet. Kvinnehelsehusene skal være en plattform for kvinners helse, rettigheter og likestilling.

Bergen sanitetsforening ønsket å skape en plattform for kvinnehelsetematikk blant kvinner i Bergen, foreninger, organisasjoner og ulike offentlige etater. Kvinnehelsehuset er et gratis tilbud som er tilgjengelig for alle. Det skal fremme samarbeid mellom organisasjoner, kommune- og spesialisthelsetjenesten og sikre likeverdige helsetjenester. Ved å sette ekte kvinnehelse på agendaen skal alle kvinner få muligheten til å øke sin helsekompetanse og på den måten ta gode valg for seg selv og sin egen helse.

E891A0D6 C504 4CDD 94A5 FD7AFC492116For oss i OSF var det inspirerende og lærerikt å se hvordan Bergen Sanitetsforening driver Kvinnehelsehuset. Kvinnehelsehusene har flere viktige oppgaver, blant annet å styrke unge kvinners selvfølelse og selvtillit, være en motvekt til skjønnhetstyranniet, lære kvinner å sette tydelige grenser for seg selv og forebygge seksuelle overgrep som fortsatt rammer en av tre kvinner. Dette innebærer å tilby veiledning, jentegrupper, mammagrupper, flerkulturell doula, hjelp til voldsutsatte kvinner, kunnskapsformidling, kvinnefelleskap og helsetilbud i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere.

Vi takker Bergen Sanitetsforening for at vi fikk komme, og ser frem til å jobbe videre med OSFs strategi i månedene fremover.

Kilde: Sanitetsforeningen.no, Bergensanitetsforening.no.