teddy teddy bear association ill 42230

Psykisk Førstehjelpskurs!

Kurset heter Psykisk Førstehjelpskurs og er et kurs fra Røde Kors og instruktøren er Dennis Frydenberg.

Dennis er seksjonsleder for ambulerende tjenester i Oslo og har over 40 års erfaring fra ambulansen. Han jobber mye med debrifing, et apparat som skal ivareta de ansatte.

Med dette kurset vil Dennis gi oss verktøy til å kunne håndtere vanskelige ting vi opplever. På kurset vil vi blant annet lære om hvordan man selv kan håndtere krisesituasjoner. Hvordan pleier mennesker å reagere i ulike krisesituasjoner? Hva er vanlig, hva er viktig i etterkant? I tillegg får vi høre om hvordan vi kan støtte andre som har opplevd noe vondt (uten å ville `behandle` dem). Dennis kommer til å snakke om sin erfaring på ambulansen, hvor viktig debrifing er, om reaksjoner rundt trafikkulykker og selvmord.

Mandag 11. november fra kl. 17.30- kl. 20.30 i Solskinnsveien 12 på Smestad.

Vi serverer snacks og godt drikke.

Påmelding til pamelding@osf.no, begrenset antall plasser.

Kvelden koster 100,- men er gratis for medlemmer og frivillige i OSF.

Velkommen!