pexels photo 190195

Påskehilsen

De siste to-tre ukene har hverdagen brått blitt annerledes.

Koronapandemien herjer og rammer oss alle. Landet skal håndtere en stor og ganske uoversiktlig krise både menneskelig og økonomisk. Det er en vanskelig tid for mange familier med stenging av skoler og barnehager. Flere av verdens land gjør nå sitt beste for å begrense smittefaren. Karantene, forbud mot flere personer samlet og stengte grenser er bare noe av tiltakene som er innført i håp om å forhindre smitte og dødsfall. Vi må ha tillit til at de strenge og nødvendige tiltakene vil føre til kontroll på pandemien og smittespredningen. Norge er heldig stilt som har en solid formue i Oljefondet, og myndighetene har kommet med en omfattende krisepakke.

I Oslo Sanitetsforening er all foreningsaktivitet, som medlemsmøter, kurs og andre arrangementer, satt på vent etter 12. mars. Det samme gjelder for besøksaktivitetene våre.

Årsmøtet avholdes i to omganger. Første del avholdes elektronisk med stemmetelling 31. mars. Del to omfatter kun innkomne saker og avholdes på et senere tidspunkt. N.K.S. anbefaler at all aktivitet i første omgang opphører ut april. For OSF sin del har foreningen innstilt alle aktiviteter inntil videre. Vi følger nøye med på retningslinjer og anbefalinger som gis og vil starte opp igjen med våre tiltak så fort det er helsemessig forsvarlig.

Oslo Sanitetsforening påvirkes i veldig liten grad når det gjelder økonomi dette året. Verken interne overføringer eller offentlig tilskudd for 2020 påvirkes slik at vi kan fortsette som før når karantene og begrensninger opphører.

Vi håper det står bra til med alle våre forbindelser i denne krevende tiden og vil ønske alle God Påske.

B 413x350 1

Berit Mork Nordby

Hilsen fra styret ved foreningsleder

Berit Mork Nordby