pexels photo 3951628

Informasjon om Koronaviruset på flere språk

Oslo kommune har samlet informasjon om koronaviruset på mange språk:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-om-koronaviruset-pa-flere-sprak

Hvis man trenger noen å snakke med som kan gi informasjon på flere språk så har Bydelsmødre en hjelpetelefon på 24 språk: https://www.bydelsmor.no/post/vil-du-%C3%A5-snakke-med-en-bydelsmor-i-din-bydel

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har også en side med informasjon på flere språk:

https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-korona-situasjonen/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/

Pass på dere selv og hverandre.