Skjermbilde 598x321 1

OSF’s ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Morten Singstad. Morten er leder i Home-Start familiekontakten Norge. Morten har bakgrunn som sosionom, og har på SSE (ligger under Oslo Universitetssykehus) arbeidet med barnefamilier som har barn med epilepsi.

Hvem er du? 

Det kommer nok an på hvem du spør. Jeg er pappa for mine to barn, det er kanskje det aller viktigste. En som de kan tulle og tøyse litt med, og som ikke tar seg selv så høytidelig. Det tror jeg er viktig for barn å se at foreldre ikke bare er alvorlige.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Jeg er engasjert i barn og barns oppvekst. Som pappa blir man jo opptatt av det og ønsker jo at de skal vokse opp trygt. Det tror jeg er universelt blant alle foreldre, man vil det beste for sine barn. Det er jo en veldig god grunn til å jobbe med Home-Start, å få være med å drive en organisasjon som jobber med akkurat dette.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

Jeg synes det er skummelt å lese at det er så mange barn og ungdom som har/får psykiske problemer, og det bekymrer meg. Vi må prate med barna våre og forsøke etter beste evne å forberede dem på det som kommer. Da tenker jeg på det presset de skal igjennom. Min generasjon er ikke vokst opp med sosiale medier. En evig på-knapp som gjør at de aldri får helt fred. De tar med seg venne- og klassemiljøet helt hjem på soverommet. Og om det miljøet ikke er bra, hva da?

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening?

Dere har både Home-Start, Sisterhood, og mange aktiviteter på huset som er drevet av frivillige. Dere er den største foreningen i Norske kvinners sanitetsforening og dere har Brusetkollen som en privat barnevernsinstitusjon. Jeg har inntrykk at dere har mange medlemmer og at dere gjør mye for dem med aktiviteter ol.

 Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

Fortsette det gode arbeidet med Home-Start dere allerede gjør. Så håper jeg dere får utvidet arbeidet og satt i gang med prosjektet Home-Start+, det hadde vært spennende!