red field summer agriculture 70741

OSF innfører æresmedlemskap

OSF innfører æresmedlemskap for medlemmer som har gjort en særlig stor innsats i foreningen. Årsmøtet vedtok å innføre dette med følgende kriterier:
– Medlemmer som har bidratt med frivillige innsats i en eller flere av OSFs virksomheter i fortrinnsvis femten år eller mer.
– Medlemmer som har bidratt i ett eller flere ulike verv, inkludert styreverv, i fortrinnsvis femten år eller mer.

Styret vurderer forslag til kandidater til æresmedlemskap en gang i året etter forslag fra medlemmer, styret eller administrasjonen. Det betyr at fra 2021 kan OSF tildele æresmedlemskap til medlemmer som har vært særlig aktive med frivillig aktivitet og/eller som tillitsvalgte. Æresmedlemskap betyr at medlemmet har fulle medlemsrettigheter, men vil ikke lenger måtte betale kontingent.

Æresmedlemskap deles ut i forbindelse med årsmøtet 2021, slik at de som har forslag til kandidater allerede nå kan sende dette inn til: oslo.sanitetsforening@osf.no . Styret vil vurdere forslagene ut fra de kriteriene som foreligger.