barneombudet

Ny rapport om ungdom og seksuelle krenkelser

I dag er seksuelle krenkelser blant ungdom svært utbredt, og disse krenkelsene kan være grove. Dette kommer frem i Barneombudets nyeste rapport om seksuelle krenkelser blant ungdom, publisert 6. mars i år.

– Seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor. De seksuelle krenkelsene vi har sett ungdom utsettes for er utbredt, det er grovt, og får store konsekvenser for mange, sier barneombud Anne Lindboe.

Rapporten baserer seg på et utvalg bestående av 200 ungdommer fra hele landet, som uttaler seg om tematikken seksuelle krenkelser. Her kommer det blant annet frem at nakenbilder på mobil, «slutshaming», «pussy grabbing», uønskede seksuelle kommentarer og andre fysiske krenkelser er helt vanlig blant dagens ungdom. Dette må vi ta på alvor!

Mer kompetanse
Barneombudets rapport viser at ungdommen selv ikke opplever de seksuelle krenkelsene som greit. Ungdommene har imidlertid dårlig kjennskap til hva som faktisk er lov og ikke – de kjenner ikke sine egne rettigheter, og de har et uklart forhold til egne og andres grenser. De savner at voksne tar seksuelle krenkelser mer på alvor, og etterlyser bedre opplæring i grenser og relasjoner, allerede i barnehagen. På bakgrunn av denne rapporten kan det tenkes at seksualundervisningen også bør ta for seg dette med grensesetting og krenkelser, slik at ungdommene blir bedre rustet mot seksuelle krenkelser. Kanskje skulle foreldrene også kommet mer på banen? Vet egentlig foreldrene hva som foregår? Og hvor åpne og imøtekommende er dagens foreldre når det kommer til å skulle snakke om disse tingene med barna sine?

Snakk om det
Selv om det nå kan se ut til å være en nedgang i det totale omfanget av seksuelle krenkelser mot barn og unge, ser vi en betydelig økning i andelen ungdom som oppgir at de har blitt utsatt for seksuelle krenkelser fra en de kjenner – enten det er en venn, en venninne eller en kjæreste. Så her bør det virkelig settes i gang noen tiltak med det samme! Vi i Oslo Sanitetsforening er på ballen. Sammen med tenåringsjentegruppen vår Sisterhood tar vi for oss temaer som blant annet sosiale media og deling av nakenbilder, seksualitet og grensesetting. Tilbakemeldingen vi har fått har vært at dette er ting som gjerne skulle vært snakket mer om i skolen. Slik rapporten også viser – ungdommene etterlyser mer kunnskap.

Barneombudets 7 anbefalinger:
Basert på samtalene med ungdommene, konkluderer Barneombudet med sju anbefalinger:
– Ungdoms kompetanse om seksuelle krenkelser må bli bedre
– Ungdoms digitale dømmekraft må styrkes
– Mer og bedre undervisning om kropp, grenser og seksualitet
– Foreldrene må vite hva som skjer og kunne hjelpe
– Skolene må ta arbeidet mot seksuelle krenkelser på alvor
– Støtteapparatet må styrkes
– Behov for mer forskning

Les hele rapporten her (PDF)