28379460 827433264123098 6017900904328462336 n 1

Kultursensitivitet

Torsdag 1. mars hadde vi besøk av Linda Jakobsen, som snakket om kultursensitivitet. En kjempeflott og fargerik foredragsholder, som ga oss mange viktige teknikker og opplyste oss om utfordringene vi kan møte og hvorfor de kan oppstå, samt hvor lett vi kanskje kan avverge situasjonen med en annen tankemåte og forståelse.

Når man hører ordet kultursensitivitet tenker mange kanskje automatisk på utenlandske kontra nordmenn, men i lille Norge finnes det mange forskjellige kulturer også blant etnisk norske – og det er noe av det som gjør dette temaet ekstra spennende!

Linda utfordret oss blant annet til å bli mer nysgjerrig og å ha et åpent sinn i møte med andre mennesker. Vi må bli flinkere til å legge bort eventuelle fordommer og tanker, og heller få frem barnet i oss – og vise nysgjerrighet og interesse.

Foredraget var gratis for alle våre medlemmer, frivillige og kursdeltagere.