Daglig leder May Holen

Kjære alle sammen i Oslo Sanitetsforening!

På vegne av administrasjonen vil jeg først av alt takke hver og en av dere for den forståelsen og støtten vi i administrasjonen opplever i disse dagene – det er krevende dager for alle.

For oss som har valgt å jobbe med frivillighet i en ideell, humanitær organisasjon, er det nødvendig med en omlegging av driften – fra å kunne følge opp alle tiltakene våre gjennom å bistå frivillige og medlemmer i den aktiviteten som de utfører – til at oppgaven er å finne gode løsninger på å ha god oppfølging med alle som er tilknyttet OSF. Enten det er via Facetime, Skype eller telefon for å ha en mer direkte og regelmessig kontakt på en helt annen måte enn tidligere.

OSF har stoppet alle aktiviteter og arrangementer inkludert hjemmebesøk/treff i Home-Start og Ressursvenner inntil videre. Vi håper at Korona-krisen er over snart og at vi igjen kan starte alle tiltakene våre. Imidlertid er det viktig for oss å forholde oss til de retningslinjer og pålegg vi får fra myndigheter og våre overordnede organer. OSF bidrar i dugnaden for å forhindre smittespredning slik vi kan.

Vi ser imidlertid på om vi kan starte igjen noen av våre tiltak digitalt – dette gjelder blant annet Sisterhood og språkaktiviteter. Nærmere informasjon om det kommer senere. Foreningen er aktiv på omsorgsberedskapssida. Dette blant annet ved å betjene Koronatelefonen som Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med flere organisasjoner har vært initiativtaker til.

Kontoret i Solskinnsveien 12 er delvis bemannet. Alle ansatte har anledning til å jobbe fra sine hjem, slik myndighetene har anbefalt. Det betyr at det er en ny hverdag i vårt interne samarbeid, og vi må finne våre måter å samarbeide på for å få den daglige driften til å gå. Administrasjonen har jevnlige møter via telefon og Teams.

For alle våre medlemmer, frivillige og deltakere er vi tilgjengelige på telefon og mail. Ønsker du å ringe og slå av en prat så gjør endelig det. Vi er å treffe mandag-fredag mellom kl 9-15 hver dag.

På vegne av administrasjonen, vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god vår og en god påske.

Ta vare på dere selv i en krevende tid!

Vennlig hilsen May Holen

Daglig leder