Amina 1

INCEST skal ikke ties i hjel, men snakkes i hjel.

Onsdag den 12. september hadde vi besøk av Amina Benattou fra Støttesenteret mot Incest Oslo.
Amina har arbeidet for SMIO i 12 år som seniorkonsulent.

Incest er et vondt, tøft og grusomt tema, det er vanskelig å snakke om det, men det er viktig at vi tør å snakke om det, kanskje fler tør å stå frem og få den hjelpen de trenger.
Vi i Oslo sanitetsforening er meget takknemlig for at Amina tok seg tid til å opplyse oss om omfanget av Incest i Norge og fortelle oss hva vi som medmennesker kan gjøre om vi kjenner noen eller hører om noen som blir eller har blitt utsatt for incest.

Nedenfor finner dere statistikk hentet fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Tallene er skremmende høye og målet vårt må bli å få ned tallene og få en nulltoleranse for dette.

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

Voldtekt:
5% av norske kvinner rapporterer at de har blitt utsatt for voldtekt før fylte 18 år.
1% av norske menn rapporterer at de har blitt utsatt for voldtekt før de er fylt 18 år.

Andre seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser mot barn:
12% av norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år.
5% av menn oppgir å ha blitt utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Dette omfatter uønsket seksuell kontakt i situasjoner der personen ikke kunne samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde, tvunget beføling ved bruk av makt eller trusler om å skade, press til seksuelle handlinger eller andre former for seksuelle krenkelser. Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold. I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling.
30% av seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge. Om lag halvparten av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep som barn eller tenåring.

Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende handlinger som voksne.

Rundt 98% av seksuelle overgrep mot jenter under 18 år begås av menn. Blant de som begår seksuelle overgrep mot gutter, er det også flest menn.
Rundt 17% av seksuelle overgrep mot gutter under 18 år begås av en kvinnelig overgriper alene.
17,5 år er gjennomsnittstiden det tar for en person utsatt for seksuelle overgrep i barndommen å fortelle om overgrepene.

En av tre av de som hadde blitt utsatt for voldtekt før de fylte 18 år, rapporterte også å bli utsatt for voldtekt som voksen. Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende hendelser som voksne. For kvinner er det en sterkere sammenheng mellom å ha vært utsatt for ulike typer vold i barndommen, og å bli utsatt for seksuelle overgrep. Forekomsten av seksuelle overgrep er høyere blant voldsutsatte jenter.

En av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for, til noen, og menn forteller i mindre grad enn kvinner om dette. Seksuelle overgrep mot barn og unge blir som regel ikke anmeldt. Det kan være vanskelig for barn og unge å sette ord på det som har foregått, og derfor er det i mange tilfeller nødvendig at de får direkte spørsmål fra voksne for at de skal klare å fortelle om overgrepene. Det kan være spesielt vanskelig for gutter å fortelle om slike overgrep.