hand with gay pride body paint giving a high five 4557459

I alle ting – kjærlighet

I forbindelse med Pride ønsker vi i Oslo Sanitetsforening å trekke frem Sanitetskvinnenes slagord i gjennom mange år:

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Vi oppfordrer alle til å ta med seg disse fine ordene inn i sommeren, og å se mangfoldet slik vi gjør – som noe fint og lærerikt!
Husk at vi alle er likeverdige mennesker, uansett hvem vi er! LOVE IS LOVE!

Hilsen Oslo Sanitetsforening