IMG 20181009 165235

Hvorfor Sisterhood?

OSF er i gang med planlegging av et nytt Sisterhood-år i Solskinnsveien 12. I september setter vi i gang rekrutteringsarbeidet. Da skal vi ut på tre av ungdomsskolene i nærområdet for å informere om tilbudet og invitere 8. klassejentene inn til en informasjonskveld. En gruppe på 12 blir dannet, og hver tirsdag vil denne gjengen treffes til tema- og aktivitetskvelder hos oss på Smestad. Men, hvorfor Sisterhood? Hva er det ved dette tilbudet som gjør at vi oppfordrer ungdomsjentene til å være med?

Å gjøre en forskjell
Fjorårets gruppeledere, Trude Brukstuen og Caroline Skjørshammer ble spurt hvorfor tilbud som Sisterhood er viktig. På dette svarer de at fordi ungdommer bruker mye tid på sosiale medier og andre digitale plattformer, kan Sisterhood bidra til å gi jenter en møteplass hvor man snakker sammen og gjør aktiviteter sammen uten mobilen og sosiale medier. Sisterhood er et sted hvor jentene kan bli kjent med nye mennesker i trygge omgivelser.  De sier at det å gi jenter et sted hvor det ikke stilles krav og hvor det er nok å bare være seg selv har stor betydning. Lederne påpeker at de også får en unik muligheten til å gjøre en forskjell for jentene som er med, ved å være tilgjengelige og støttende voksne som jentene opplever er der for dem. Det at jentene får snakke om ulike temaer som opptar dem, dele sine synspunkter og høre hva andre mener om det samme i trygge omgivelser er også noe de mener er en styrke ved Sisterhood.

Vi mener Sisterhood er viktig fordi vennskap, tillit, opplevelser og respekt er noe alle kan trenge i større eller mindre grad, og det er nettopp disse tingene Sisterhood handler om.

Trude og Caroline mener det er tatt litt for gitt at jenter har utfordringer, og at mange voksne er skråsikre på at det må være vanskelig å være ungdom. De velger derimot heller å stille seg åpne og nysgjerrige overnfor jentene.

Med det sagt så anerkjenner vi også at livet byr på utfordringer for 8. klasseungdommer. Det kan for eksempel handle om å finne venner man trives med og stoler på, finne sin plass i et større nettverk, komplekse familierelasjoner- og strukturer, skolearbeid og fritidsaktiviteter, aksept for annerledeshet, tanker rundt kropp og utseende, seksuell legning og identitet, diskriminering, ensomhet, å bli møtt og sett av voksne, holdninger til rusmidler og sex.

Gruppelederne forteller at de i planleggingsarbeidet vektla jentenes innspill og forlag, slik at det skulle bli enklere å oppnå formålet med Sisterhood. For dem hadde det stor betydning at jentene følte et eierskap og engasjement for gruppa.

Videre har vi hatt en til en-samtaler med jentene for å få en oppdatering om hvordan de har det i gruppa og om det er noe de har på hjertet. Det er viktig for oss å vise jentene at vi ser hver enkelt, selv om vi er en gruppe. 

Så, hvorfor Sisterhood?
Vårt mål er at Sisterhood skal være med på å styrke jenters selvtillit og selvfølelse. Vi har fokus på mestring og respekt for hverandre, og at dette skal være et fristed fra omverdens press og stress. Erfaring tilsier også at Sisterhood bidrar til vennskap, nye opplevelser og muligheten til å både utfordre seg selv og ha det gøy under aktivitet. Responsen fra jentene så langt forteller oss at dette er et tilbud som bidrar med noe godt inn i jentenes liv. Så – at Sisterhood kan gjøre en positiv forskjell, ja det er vi ganske sikre på!