DSC 0021

Hilsen fra foreningsleder Berit Mork Nordby

Året 2018 går snart over i historien, og det er tid for ettertanke og refleksjoner.

Tiden fra jeg ble valgt som foreningsleder på årsmøtet har gått veldig fort, og slik er det gjerne når en får ta del i meningsfylt arbeid og er omgitt av et velmenende styre og dyktige medarbeidere i administrasjonen.

Vi har en plikt til å forvalte vår arv som er skapt at dyktige sanitetskvinner helt tilbake til 1896 da Fredrikke Marie Qvam startet Oslo Sanitetsforening (OSF), som den første foreningen i landet. I OSF er vi heldige som har en grei økonomi, som gir oss handlingsrom til å drive aktiviteter og prosjekter både i egne bydeler og som byomfattende tiltak. I løpet av året har vi også fått økonomisk støtte fra Oslo kommune og ExtraStiftelsen. Dette er nyttige bidrag til arbeidet vårt.

Slik jeg ser det, har OSF lykkes med å stimulere til frivillig innsats, og at vi i våre prosjekter har vært modige og nytenkende. Våre tilbud er spesielt rettet mot barnefamilier. Sanitetskvinnene har alltid vært opptatt av barns utvikling og oppvekstsvilkår. Vårt nyeste prosjekt er Ressursvenner som er et tilbud til voldsutsatte kvinner, og drives i samarbeid med Oslo krisesenter og N.K.S. sentralt. OSF har fått gode tilbakemeldinger på prosjektet. I tilknytning til prosjektet drives også Lesevenn for barn på krisesenteret. Å bli lest høyt for er viktig for barns språkutvikling og forståelse og skaper gode møter mellom barn og voksne.

N.K.S. har foreslått følgende sju basisaktiviteter:

  • Kløvertur – lavterskeltilbud for eldre
  • Språkvenn – språkpraksis for minoriteter
  • Lesevenn – høytlesing for barn
  • Dig In – sunn mat for ungdom
  • Ressursvenn – frivillig innsats for voldsutsatte kvinner
  • Sisterhood – nettverksgruppe for unge jenter
  • Omsorgsberedskap – en ressurs for trygge lokalsamfunn

På Landsmøtet ble det sagt at målet er at alle sanitetsforeninger skal ha minst en basisaktivitet, å utføre to er bra. OSF mangler bare Dig In. Kløvertur har vært prøvd og er avviklet grunnet manglende interesse. Min erfaring fra Landsmøtet er at vi kan være stolte av foreningen vår og det arbeidet som utføres til beste for lokalmiljøet og Oslo by.

På vegne av Oslo Sanitetsforening vil jeg takke medlemmer, frivillige og ansatte for det gode og nyttige arbeidet som er utført i 2018 og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Foreningshilsen fra Berit Mork Nordby