Daglig leder May Holen

Flott tilskudd fra Oslo kommune

Oslo Sanitetsforening (OSF) får totalt kr. 1.810.000 i tilskudd fra Oslo kommune til våre to virksomheter Home-Start og Ressursvenner. Vi i foreningen er stolte over at foreningens arbeid blir lagt merke til, og at vi får tilskudd som gjør at vi kan fortsette å arbeide for å drifte gode tiltak og utvikle disse videre.

Kr. 1.150.000 av tilskuddet går til Ressursvenner, et pilotprosjekt OSF har driftet i nært samarbeid med Oslo Krisesenter og Norske Kvinners Sanitetsforening, og som OSF har mottatt to nasjonale priser for. Tilskuddet til Ressursvenner ble økt av samarbeidspartnerne Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt gjennom budsjettforliket i bystyret i høst. Dette tilskuddet gir oss mulighet til å fortsette det viktige arbeidet vi gjør for voldsutsatte kvinner, barn – og menn. Arbeidet omfatter også lesing for barn på Oslo Krisesenter hver lørdag.

Her kan du lese mer om Ressursvenn og Home-Start.