adult affection beads blur 371285

Erfaringskonferansen for Ressursvenn 2020

Den 7. oktober arrangerer Oslo Sanitetsforening Erfaringskonferansen for Ressursvenn. Denne konferansen har som mål å dele erfaringer omkring det å drive Ressursvenn. Konferansen fokuserer på behovet for dette tilbudet, hvordan samarbeidet mellom de involverte fungerer og status i dag. Videre blir det sett på interkulturell kommunikasjon og hvordan ivareta hjelperne.

Tid: 10:00-15:00
Sted: POPSENTERET i Trondheimsveien 2, Bygg T

Gratis inngang, inkludert lunsj, kaffe og te.

Hvem bør delta?
Lokale sanitetsforeninger som tenker å starte opp med Ressursvenn i sitt nærmiljø, ansatte innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, medarbeidere i alle deler av tjenesteapparatet som kan komme i kontakt med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner, politikere, alle som har interesse for arbeid med vold.

Ressursvenn i Oslo er et samarbeid mellom Oslo Sanitetsforening, Oslo Krisesenter og Norske Kvinners Sanitetsforening. Konferansen arrangeres av Oslo Sanitetsforening, og finansieres av Stiftelsen Dam.

Vi ønsker at flest mulig skal få kjennskap til dette arrangementet, og ber vennligst om at informasjon om konferansen spres til alle potensielt interesserte. Konferansen vil bli streamet på vår Facebook-side.

NB! Grunnet dagens restriksjoner vil det være begrenset antall plasser. Vær derfor tidlig ute med å melde deg på, og senest 23. september til: pamelding@osf.no. Bindende påmelding.

Velkommen!

Ressursvenn logo