05.01 Familiekontakt for småbarnsfamilier bilde

Bli frivillig i Oslo Sanitetsforening!

Hos Oslo Sanitetsforening tar du del i et fellesskap bygget av innovative kvinner. Her har du muligheten til å gjøre en forskjell for medmennesker ved å gi av din tid.

Som frivillig i OSF kan vi garantere deg at du kommer til å møte mange spennende mennesker, at du vil finne arbeidet meningsfullt, samt at du vil lære mye om deg selv og andre! Det frivillige arbeidet i OSF er variert og mangfoldig.

Hva brenner du for?

Vi har flere spennende prosjekter som du kan delta på:

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram, hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Bli frivillig for voldsutsatte kvinner. Prosjektet «Ressursvenner – guider til ny giv» knytter kvinner ved Oslo krisesenter sammen med en frivillig venn i Oslo Sanitetsforening. Ressursguidene er frivillige som har tid til overs til å være en støttespiller i en sårbar og vanskelig periode. For å bli ressursvenn må man ha tid til å lytte, være et medmenneske og ønske å gjøre noe for andre.

Vil du hjelpe jenter/kvinner med minoritetsbakgrunn å bli bedre kjent med norsk språk og samfunn? På Kvinneprat på Tvers har vi behov for flere frivillige, som vil delta i vår samtalegruppe. Som frivillig får du muligheten til å bistå kvinner i deres norskspråkopplæring, samt hjelpe dem til å få en større forståelse av norsk kultur og norske tradisjoner. Dette er en spennende møteplass, hvor frivillige og deltakere lærer av hverandre.

Kreativ gruppe: Vi møtes annenhver tirsdag i Solskinnsveien 12 på Smestad for å lære noe nytt, eller å lære bort noe spennende. Her er alle velkomne: Menn, kvinner og barn! Vi finner på en ny aktivitet for hver gang. Her kan du inspirere og bli inspirert.

Venner på tvers er en gruppe med frivillige som strikker tøy til premature barn. De møtes den første tirsdagen i måneden i Solskinnsveien 12. Her er det koselig stemning hvor man både kan sosialisere, gjøre noe meningsfylt og strikke i felleskap.

Vil du passe barn slik at internasjonale kvinner kan lære norsk og bygge nettverk? Som frivillig vil du ha ansvar for barna sammen med en annen frivillig mens mødrene deltar i samtalegruppen i etasjen over. Dere velger selv hva slags aktiviteter dere vil gjøre sammen med barna.

header hs

Avslutning for nye familiekontakter tilknyttet Home-Start Familiekontakten.cleardot