20-års jubileum for HSF

For 20 år siden vedtok Oslo Sanitetsforening å etablere Home-Start Familiekontakten (HSF) i hovedstaden. 20 år er så lenge at barna i de første familiene nå er voksne. I denne artikkelen skal vi snakke om hvilken betydning dette tilbudet har hatt, også skal vi mimre tilbake til den flotte jubileumsfesten vi hadde den 25. august.

Home Start

HSF har gjort at vi har kunne tilby familier med ulike utfordringer i hverdagen en hjelpende hånd. Home-Start Familiekontakten er et tiltak som ikke er en erstatning for det offentlige, men et supplement som skal være med å hjelpe til. Vi har lagt merke til at behovet for Home-Start Familiekontakten har økt etter pandemien.

Vi ser også at den jobben familiekontaktene legger ned gir betydelige resultater i form av at familier enklere kommer seg gjennom hverdagen. Tilbakemeldingene fra det offentlige og samarbeidspartnere har vært gode. Vi i Oslo Sanitetsforening ser på Home-Start Familiekontakten som så viktig system at vi har økt ressursene våre mot dette tilbudet.

Helt siden oppstart av Home-start Familiekontakten har vi vært med på flere ulike prosjekter. Vi har vært med på blant annet et prosjekt som rettet seg mot barn med særskilte behov og pilotprosjektet Home-start+. Sistnevnte tilbud skiller seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. Vi har vært med i Home-Start+ i 2,5 år.

2

HSF Koordinator Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen og gitarist/ låtskriver Stina Kjelstad.

Et 20-års jubileum må selvfølgelig markeres

Torsdag 25. august markerte vi vårt 20-års jubileum. Etter en treårig prosjektperiode fra 2002, har Oslo Sanitetsforening valgt å ha Home-Start som et permanent tilbud i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Vi valgte å markere dette ved å feire alt det flotte arbeidet våre frivillige legger ned i Home-Start og det faktum at OSF stadig velger å drifte tre bydeler i Oslo.

Det hele startet med et gripende og inspirerende foredrag av Marco Elsafadi. Videre forflyttet vi oss ned i et stort telt i hagen, -værgudene var på vår side, og satte en vakker ramme rundt det hele.

I tillegg til taler fra nasjonal koordinator Morten Singstad, Helene Marie Lassen fra OSFs styre og daglig leder May Holen, var kvelden ispedd vakker musikk fra gitarist og låtskriver Stina Kjelstad.

Deilig mat og drikke fikk vi servert gjennom hele arrangementet, og ut i fra tilbakemeldingene vi har fått virker det som om alle hadde en strålende kveld.

1

På bilde ser du nasjonal koordinator Morten Signstad og foredragsholder Marco Elsafadi.

Hva slags betydning har HSF?

Under jubileumsfesten ble det sagt mange fine ord om hva slags betydning HSF har hatt for familiene. Nasjonal Koordinator Morten Singstad fortalte i sin tale at de vet at hjelp og støtte gjennom Home-Start Familiekontakten hjelper familier på både kort og lang sikt. Familier som er i en sårbar fase, trenger et slikt tilbud. Målinger som har blitt gjort har vist at den gode effekten fra Home-Start Familiekontakten vedvarer i 10 år. Morten hevder også at barna som har hatt en familiekontakt sannsynligvis gjør dem til bedre foreldre.

På disse 20 årene er det mange familier som har fått hjelp. Hvilke betydning har dette hatt for enkeltpersoner, nærfamilie og samfunnet rundt?

Morten snakket videre om at HSF jobber forebyggende. Hvor mange sykemeldinger har vi spart? Timer hos PPT, BUP, utredninger i barnevern? Assistenter i barnehage og skole. Rent samfunnsøkonomisk er Home-Start en gullgruve.

 

Er HSF noe for deg?

Design uten navn 1

På bilde er daglig leder i OSF May Holen og tidligere nasjonal koordinator Wenche Heimholt Isachsen.

Ved å bli frivillig gjennom Home-start familiekontakten kan du gjøre en forskjell for barnefamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Hvis du ønsker å lese mer om hva det innebærer å være frivillig for Home-start familiekontakten, kan du gjøre det her.

Allerede 15. september er det kurs for nye frivillige. Du kan lese mer om dette og melde deg på allerede nå. Påmelding til kurset kan du gjøre her.

Hvis du ønsker hjelp og støtte fra en familiekontakt kan du lese mer om tilbudet her, og ta kontakt med oss.

 

Ønsker du flere opplysninger?
Ta kontakt med våre koordinatorer:

Ellen Margrethe Mohn Arentz-Hansen tlf. 908 32 147 / ellen.margrethe@osf.no.

Mira Ohana Goksøyr tlf. 913 68 049 / mira@osf.no