barn

Vold mot barn

Vold mot barn er et samfunnsproblem. Mange barn blir utsatt for vold og overgrep – enten mot seg selv eller at barnet opplever at en av foreldrene utøver vold ovenfor den andre, slik at barnet på den måten blir vitne til volden.

Barn og vold står på agendaen for Oslo Sanitetsforening, og er et tema vi fremmet i et møte for medlemmer og frivillige den 13. november 2017. Gry Skybak og Marius Bråtelund var kveldens foredragsholdere.

 

Gry

Gry Skybak

 

Gry jobber på Oslo krisesenter. Denne kvelden viste hun oss statistikk over hvor mange barn som bor på krisesenteret i Oslo, som følge av vold i løpet av et år – og vi fikk høre om hvordan fryktfølelse, som følge av volden påvirker barnehjernens utvikling. En interessant innføring i et viktig tema. Vi fikk også høre at barna får med seg mye mer av den volden som foregår i hjemmet enn det vi tror – selv om barnet ikke er tilstede når det skjer.

 

Mar

Marius Bråtelund

 

Marius Bråtelund fortalte sin egne historie som volds- og overgrepsutsatt fra han var 2 til 16 år gammel. Marius er en trygg og dyktig formidler. Hans historie gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne, og et spørsmål mange av oss satt igjen med var: «Hvor var alle de voksne hen? Hvor var de som skulle sett hvordan Marius hadde det, og som skulle fått han vekk fra volden og overgrepene?».

Oslo Sanitetsforening vil jobbe videre med dette temaet, både gjennom temamøter og som en del av prosjektet «Ressursvenner».