forstehjelp 0

Vil du bli en førstehjelpsressurs?

­Norske Kvinners Sanitetsforening er med i den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Vårt oppdrag er at de eldre (over pensjonsalder) skal lære seg å gjenkjenne symptomer på akutt, alvorlig sykdom, viktigheten av å varsle 113 og enkel førstehjelp.

Vi søker deg som har som har en interesse i å bidra til denne viktige innsatsen. Din rolle vil være å tilrettelegge et enkelt opplæringsprogram for eldre, i tillegg til å for å spre informasjon på ulike måter. Det er ingen spesifikke formelle krav, kun at du har et ønske om å bidra.

Du skal ikke holde tradisjonelle førstehjelpskurs, men formidle informasjon til eldre på ulike måter. Vi skal først og fremst gi opplæring i tegn og symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertestans. En annen sentral del av opplæringen er å trene på varsling til 113, og gi informasjon om at den som ringer får god hjelp og veiledning. Enkel hjerteredning (kompresjoner) inngår også for de eldre som er fysisk i stand til det, men med utstyr som kan ligge på bord.

Som førstehjelpsressurs får du tilgang på en del materiale som du og din lokalforening/omsorgsberedskapsgruppe kan bruke i ulike sammenhenger.

I Oslo vil det bli arrangert kurs for potensielle førstehjelpsressurser (og andre interesserte) den 23. august og 4. september fra kl. 15:00 til 20:00, i Kirkegata 15.
Gjennom kurset vil deltakerne bli servert varm mat, og de vil også få med seg nødvendig utstyr hjem. Kurset er helt gratis.

Vi håper på å få med interesserte fra hele landet i denne viktige dugnaden!

Om du er interessert i å bli førstehjelpsressurs og ønsker opplæring i ditt område, ta kontakt med Pernille på mailadresse pernille.naess@sanitetskvinnene.no eller på telefon: 932 19 484