Pink International Womens Day Instagram Post 1

Viktig info fra styret: Årsmøtet for 2023 i Oslo Sanitetsforening utsettes

Kjære medlem!

I samråd med NKS Oslo Fylkesstyre har styret i OSF besluttet at Årsmøtet for 2023 i Oslo Sanitetsforening utsettes. Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører for deg som medlem.

Ny dato og tid for årsmøtet er mandag 17.april kl 18.00 – 20.00. Foreløpig sted er Solskinnsveien 12, 0376 Oslo (dersom mange påmeldte og behov for større lokaler, vil ny adresse bekjentgjøres for medlemmene i forkant av årsmøtet).

På årsmøtet blir det i tillegg til fremlegging av årsregnskap for 2022 også  en presentasjon av hva foreningen har jobbet med i året som gikk og av våre viktigste planer for 2023, samt valg av nye styremedlemmer og ny valgkomite.

 

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, inviterer vi alle til et aktuelt og inspirerende foredrag med en ekstern bidragsyter.

 

Senest ti dager før årsmøtet vil saksliste og sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene, inkludert valgkomiteens innstilling, evt. innkomne forslag og styrets innstilling.

 

Dersom du ønsker å melde inn en sak til årsmøtet, er fristen for innsending 27. mars i år. E-postadresse for innsending av saker til årsmøtet er maria.lundberg@osf.no

Det blir enkel servering til alle fremmøtte. Vi håper du vil sette av tiden og delta på årets viktigste arena for medlemsdemokratiet vårt!  For at vi skal kunne beregne plass og servering til alle som ønsker å delta, oppfordrer vi deg til å melde deg på her: pamelding@osf.no

Har du allergier eller spesielle behov ifm din påmelding kan du opplyse oss om dette, så tilrettelegger vi etter beste evne.

 

Vi håper du allerede nå setter av datoen, og gleder oss til å se deg.

Vel møtt på årsmøtet 2023!

Beste hilsener styret i Oslo Sanitetsforening v / styreleder Maria Lundberg