pexels ketut subiyanto 4308205

Smittevern i Solskinnsveien12

Når det kommer til smittevern og tiltak knyttet til Covid-19 oppdaterer vi stadig våre retningslinjer. Oslo Sanitetsforening tar smittevern på alvor.

Per dags dato er det følgende regler som gjelder for arrangementer i Solskinnsveien 12:

 • Personer med luftveisinfeksjoner kan ikke delta på arrangementer i OSF.
 • Ved ankomst til Solskinnsveien 12 skal alle øyeblikkelig vaske eller sprite hender.
 • Vi verken håndhilser eller klemmer hverandre.
 • Maksimum 20 (25 med forelesere/arrangører) deltakere i en gruppe, så lenge følgende punkter ivaretas:
  1. Det skal legges til rette for at alle besøkende skal kunne holde minst én meters avstand.
  2. Det skal føres lister over hvem som deltar på arrangementene inkludert kontaktinformasjon til deltakerne.
  3. Det skal være håndsprit tilgjengelig.
  4. Deltakere skal kun oppholde seg i den etasjen som arrangementet er, og bruke toalettfasilitetene der.
 • Dersom det er flere grupper til stede i Solskinnsveien 12 samtidig, så skal man unngå kontakt mellom gruppene.
 • Det er ikke lov å bruke kjøkkenet for deltakere. Kjøkkenet holdes derfor stengt under arrangementer.
 • All mat som serveres på arrangementer skal fortrinnsvis være ferdige enheter innpakket fra produsent.
 • Dersom det serveres mat som gryterett el.l., som ikke kommer porsjonspakket, skal de ansatte ta ansvar for å servere dette. Den/de som serverer skal vaske hender eller bruke antibac før serveringen starter, underveis ved behov, og dessuten bruke munnbind.
 • Det kan serveres hele flasker med drikke. Det er kun lov å servere drikke i flaske.
 • Vi kan servere vann, kaffe eller te fra eget kjøkken. Men også her gjelder følgende: En/to skal ha ansvar for å skjenke dette. Den/de som skjenker skal vaske hender eller bruke antibac før serveringen starter, underveis ved behov, og dessuten bruke munnbind.
 • Alle flater i lokalet må rengjøres i forkant av arrangement. Dette gjelder også toalett.
 • Alle flater skal også tørkes over etter kurs og møter av arrangør med såpevann eller desinfeksjonssprit.
 • Etter at arrangementet er avsluttet skal det luftes godt i lokalene.

Disse retningslinjene gjelder både for kurs, møter og aktiviteter. Disse vil revideres ved endrede retningslinjer fra myndighetene og overordnede/samarbeidende organer. Dette til informasjon.