pexels photo 433267

#sjekkdegkampanjen

Det du ikke vet- kan du ha vondt av…derfor …#sjekkdeg

Våren 2015 fikk journalisten Thea Steen livmorhalskreft. Hun var født i 1989 og sammen med Kreftforeningen og Det Nye, startet hun #sjekkdeg-kampanjen, som hittil har fått over 70 000 flere kvinner til å ta livmorhalsprøve. Etter innføringen av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70%. Men Thea Steen døde i 2016, 26 år gammel. Sanitetskvinnene er med i #sjekkdeg-kampanjen sammen med Kreftforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Kreftregisteret og Gynkreftforeningen.

Spesiell målgruppe for 2019 er norske kvinner mellom 55-69 år og minoritets-kvinner i alle aldre, i tillegg til at vi fortsatt ønsker å få kvinner inn i livmorhalsprogrammet når de har fylt 25 år. Etniske minoritets-kvinner utgjør halvparten av de som ikke sjekker seg. I tillegg til språkvansker, kulturelle og økonomiske barrièrer, er utfordringen for enkelte at de ikke vet hva livmorhalskreft er, og dermed ikke forstår sammenhengen mellom celleprøve og forebygging av sykdommen. I år er derfor minoritets-kvinner en spesiell målgruppe for kampanjen. Flere av sanitetsforeningene holder informasjonsmøter om tematikken for målgruppen, og noen samarbeider med sykehus og helsestasjon om å tilby gratis celleprøver til kvinner som ikke har sjekket seg før, eller som ikke har undersøkt seg de siste tre årene.

Husk at budskapet i #sjekkdeg-kampanjen ikke går ut på dato selv om september er over. Har du spørsmål om hvordan du kan bidra for å spre informasjon om celleprøvetaking kan du kontakte linn.markussen@sanitetskvinnene.no eller elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no