Cnvntionlfckups

OSF’S ansikt

Denne uken blir vi bedre kjent med Ann Kristin Skretteberg

Hvem er du?

Jeg er 51 år og har to flotte døtre, to bonusbarn og 2 herlige bonus barnebarn – begge gutter. Jeg har jobbet lenge i Norsk næringsliv før jeg begynte å studere kunsthistorie for 7 år siden. Familien flyttet til Singapore for noen år, hvor jeg jobbet som omviser for Sør-øst Asiatisk samtidskunst. Det var veldig lærerikt og spennende å bli kjent med de forskjellige landene i Asia via fantastisk kunst fra denne folkerike, mangfoldige regionen som vi i vesten er relativt distansert til. Etter noen år flyttet vi videre til London, hvor jeg fikk muligheten til å gå på kunstskole i tegning, maling og skulptur og i dag driver jeg med maleri, grafikk og forhåpentligvis skulptur etter hvert her hjemme.

Å flytte til andre steder gir livet nye perspektiver, og jeg er opptatt av dette med kulturtilpasning, og hvordan vi opplever å stå innenfor eller utenfor en kultur. Jeg fornemmer også et visst globalt, urbant uttrykk som oppstår som et resultat av at verden er koblet sammen via internett og sosiale medier som Snapchat, Facebook, Google og Spotify. Det er disse tingene jeg forsøker å uttrykke i min kunst.

Hva engasjerer deg og hvorfor?

Åh, det er så mye. Klima, ensomheten i vårt samfunn, urettferdighet og kvinnene i Al-hol leiren som ingen vil vedkjenne seg. Jeg kjenner at det gjør noe med meg at vi ikke kan akseptere at det er lov å gjøre feil. Gjennom «utenforskap», valgte disse unge kvinnene en annen vei, og forlot Norge for kjærlighet eller tilhørighet– er det ikke på tide at vi kan hjelpe de med å gjøre riktige valg for fremtiden? Selvsagt skal krigsforbrytelser straffeforfølges, men rettssakene vil avsløre hvilken kriminalitet som faktisk er begått. Jeg mener at vi nå gjentar den uretten vi påførte tyskervennlige kvinner og deres barn etter 2.verdenskrig – det har vi akkurat bedt om tilgivelse for nesten 70 år senere.

Hvilke saker er spesielt viktige for deg?

Likestilling – egentlig litt spesielt for vi tenker at vi lever i et veldig likestilt samfunn, og det gjør vi jo i forhold til veldig mange andre kulturer. Men se etter patriarkalske strukturerer og du finner de overalt. Det tar tid å flytte en kultur og derfor er det viktig å dele foreldrepermisjoner, kvotere kvinner til styrer og stille de samme krav til kvinner og menn. Det er fortsatt verre for en mor og gå glipp av juleavslutningen i barnehagen eller å ha glemt matpakke til poden. Vi skryter av menn som jobber masse for å skaffe inntekt til familien, mens vi stiller spørsmålstegn til kvinner som prioriterer tilsvarende. Fordi vi er vant til disse mønstrene, og det krever bevisstgjøring for å bryte med dem.

Jeg var på en filosofiforelesning en gang om Simone de Beauvoir, da var det artig å observere hvilken holdning studentene hadde til den gråhårede damen i strikkejakke og foldeskjørt som skulle forelese om likestilling, høylytte stønn – en professor får respekt hvis han er mann i tweedjakke med lapper på albuene, men denne damen gav den absolutt beste forelesningen!

Feminist – javisst!

Hva vet du om Oslo Sanitetsforening?

Ganske mye siden jeg har hatt gleden av å jobbe her i nesten ett år. Men foreningens unike historie er ikke så godt kjent som den burde være.  For en innsats som er lagt ned av en gjeng herlige kvinner! Jeg har lyst til å sitere Frank Aarebrot’s kloke oppsummering til NKS jubileumsfeiring: «Det moderne samfunnet ville aldri ha kommet til uansett hvor mange menn som hadde vært villige til å innføre velferdsstaten dersom ikke kvinnene i det stille i organisasjoner som Sanitetsforeningen, kanskje den viktigste av dem alle, hadde «stille lempet» for å skape de strukturelle forutsetninger for at mennene kunne innføre lovgivning som gav velferdsstaten.»

Hva ser du på som OSF`s viktigste oppgave?

Å være edderkoppen i nettet av frivillige og trengende, de som kobler frivillighet med familier som trenger hjelp, voldsutsatte som trenger hjelp til å reetablere seg og å tilby et fellesskap til de som trenger det! Vestre Aker er heldig som har så mange gode tilbud i sin bydel.

Ønsker du å se mer av Ann Kristin sine flotte verk finner du henne på Instagram under akskretteberg.