Malek Maria nese mot nese

Nytt år med nye forsetter

Vil du hjelpe oss? Vi trenger frivillige!

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontaktene er voksne som enten har foreldreerfaring eller annen erfaring med barn. De har ulik alder og bakgrunn, noe som gjør at Home-Start Familiekontakten kan møte behovene til mange ulike familier.

Familiekontaktens oppgave;

Familiekontaktens oppgave er å være en støtte for familier som ønsker hjelp fra oss. I Home-Start Familiekontakten (HSF) møter vi mange familier, og de har alle ulike behov. Å være familiekontakt kan innebære lek og aktivitet med barn, avlastning for foreldre, være en støtte for foreldre og et lyspunkt i familiens hverdag. Koordinator vil legge til rette for at du får oppgaver du ønsker og trives med. En familiekontakt følger kun en familie i hvert oppdrag, og besøker én gang i uka, 2-4 timer i ca. et halvt år.

Vi søker etter frivillige som:
– Har foreldreerfaring eller annen relevant erfaring med barn og familier
– Har tid til ukentlige besøk
– Er ansvarsbevisst, lyttende og omsorgsfull
– Er over 20 år
– Personlig egnethet vektlegges

Prosessen for å bli frivillig hos oss:
• Registrere deg som frivillig i skjemaet under
• Samtale med koordinator hjemme hos deg
• Levere politiattest
• Delta på et forberedelseskurs over flere timer

Informasjon om forberedelseskurset

Du får et forberedelseskurs over flere timer, god oppfølging og veiledning så lenge du er familiekontakt.

Kurset inneholder både foredrag og refleksjonsoppgaver om ulike tema. Kursene ledes av koordinatorene i avdelingen.

Temaer på kurset er bl.a.:
– Informasjon om Home-Start Familiekontakten og rollen som familiekontakt
– Verdier og holdninger
– Hjemmebesøk
– Taushetsplikt
– Oppvekst, barn og foreldrerollen
– Kommunikasjon i en støttende relasjon
– Engasjement og grenser som frivillig
– Inkluderingsarbeid
– Kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse i familier

I perioden du er familiekontakt vil du få oppfølgning fra koordinator, og få tilbud om sosiale og faglige samlinger.

Kursoppstart er torsdag 24. januar kl.17.30-20.30 påmelding til maria.nordal@osf.no