4B9A1599

Erfaringskonferansen ble en suksess

Forrige uke gjennomførte Oslo Sanitetsforening Erfaringskonferansen for Ressursvenn 2020. Konferansen gikk av stabelen på Popsenteret, hvor konferansier Selda Ekiz loste oss trygt gjennom en innholdsrik og spennende dag.

Erfaringskonferansen collage

Foto: Monica Jenssen Art&Eye

Konferansen ble åpnet av Ordfører Marianne Borgen, som så klokt sa at «det handler om søstersolidaritet, empowerment og være et medmenneske for kvinner i en særdeles sårbar livssituasjon». Dette ble etterfulgt av en rørende monolog fremført av skuespiller Hina Zaidi.

Generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofson, ga oss innblikk i hvordan Ressursvenn fikk sin oppstart og hva status for prosjektet er i dag. Daglig leder i OSF, May Holen, tok oss med nærmere inn på Oslo Sanitetsforenings erfaringer med Ressursvenn, gjennom blant annet innblikk i hennes samtaler med frivillige Ressursvenner.

Dagen bød på innsikt i hvordan Ressursvenn har utviklet seg til prosjektet det er i dag, samt hvem menneskene involvert i Ressursvenn er. Sosialkonsulent på Dagsenteret ved Oslo Krisesenter, Åshild Haugen, ga oss en idé om hvem som er voldsutsatt og hvilke mennesker Ressursvenn kan være aktuelt for. Deretter gikk psykologspesialist Marie Haavik nærmere inn på hvordan man best mulig kan ivareta frivillige.

Med energi og humor tok tolk og statsviter, Milica Javdan, oss med på en engasjerende gjennomgang av barrierer og misforståelser som kan oppstå ved interkulturell kommunikasjon. Avslutningsvis så vi nærmere på NOVA-rapporten, og prosjektleder i N.K.S., Trine Munkvold Lindseth, snakket om Ressursvenn nasjonalt, før Trine og May tok imot spørsmål fra salen. Til slutt satte Hina Zaidi et verdig punktum for det hele ved å fremføre en slamtekst som ga gåsehud til samtlige i rommet.

Vi takker for en fantastisk konferanse med dyktige talere, vanskelige tema og viktige spørsmål. Om du ikke fikk sett konferansen eller ønsker å se den på nytt, ligger opptaket fra livestreamen tilgjengelig på vår Facebookside.