iStock lese

Bli lesevenn!

Vil du være med på å glede voldsutsatte barn? Vi søker nå deg som ønsker å lese for barnegrupper på krisesenter.

Kurset varer i tre timer. Her vil du blant annet lære om hva barn som har levd med vold i nære relasjoner kan reagere på, og hva du må tenke på når dere møtes ved lesestunden. Kurset er både interessant og lærerikt!

Lesevenngruppa leser for barna på krisesenteret på lørdager. Du må derfor regne med å sette av én lørdags ettermiddag i måneden – ca. to timer hver gang.

Nytt kurs er satt til 28. februar kl. 17.00-20.00.

Vi krever politiattest.

Vi setter opp dette kurset i samarbeid med Oslo Krisesenter.

Ta gjerne kontakt med goke.bressers@osf.no for mer informasjon.

Påmelding til: pamelding@osf.no / 23 22 21 12.